Έλεγχος στα οικονομικά της οικογένειας Βουλγαράκη

Τη διεξαγωγή έρευνας για την ύπαρξη πάσης φύσεως τίτλων, αξιών, λογαριασμών, μετρητών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, χαρτοφυλακίων του Γιώργου Βουλγαράκη και... της συζύγου του, Κατερίνας Πελέκη, ζήτησε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι διεξάγεται φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις από το 2000 έως και το 2008 στον πρώην υπουργό και στη γυναίκα του, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του Βατοπεδίου.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εγκρίνει την πρόσβαση των οικονομικών επιθεωρητών στις πληροφορίες  που είναι αναγκαίες για τη διενέργεια των ελέγχων.
Ο Γ. Βουλγαράκης δήλωσε έκπληκτος για τις εξελίξεις. "Είναι προφανές ότι υπόθεση έχει ξεπεράσει τα όρια του ελέγχου και κινείται στην λογική της πολιτικής δίωξης για προφανείς επικοινωνιακούς λόγους. Λυπάμαι πραγματικά", ανέφερε.