Το Υπουργείο ζητά από τους μαθητές να επιστρέψουν τα βιβλία τους!


Επιστροφή των σχολικών βιβλίων και επαναχρησιμοποίησή τους ζητά η υπουργός...Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου.

Σε επιστολή την οποία απέστειλε προς τα σχολεία η υπουργός, τα καλεί να συμμετάσχουν ενεργά στο εθελοντικό πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης των βιβλίων, επιστρέφοντάς τα τη Δευτέρα 6 Ιουνίου. Όπως επισημαίνει η υπουργός, "η δράση αποτελεί πανελλήνια προσπάθεια, με στόχο την ανάπτυξη στάσης σεβασμού για το δημόσιο αγαθό, αλλά και για την περιβαλλοντική, χρηστική και συναισθηματική αξία του βιβλίου.

Όσα βιβλία έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση, θα μοιραστούν στους νέους μαθητές το Σεπτέμβριο 2011, ενώ τα υπόλοιπα θα δοθούν για ανακύκλωση.

Το τελευταίο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου 2011, τα σχολεία με το μεγαλύτερο αριθμό επιστροφών βιβλίων θα βραβευθούν με παροχή εκπαιδευτικού υλικού από τον ΟΕΔΒ. Θα βραβευθεί, επίσης, το σχολείο που θα δημιουργήσει την καλύτερη αφίσα προώθησης του Προγράμματος, η οποία θα ανατυπωθεί και θα σταλεί σε όλα τα σχολεία".