Δικαστική απόφαση – βόμβα για τη “Neoset II”

neosetΤην άμεση διακοπή λειτουργίας του δικτύου των περίπου...
30 καταστημάτων που λειτουργούν με το σήμα της Neoset, προβλέπει η απόφαση 1224/2014 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αποκαλύπτει σήμερα το Capital.gr.
Υπενθυμίζεται ότι η, άλλοτε κραταιά, επιπλοβιομηχανία παρότι κηρύχθηκε σε πτώχευση (απόφ.212.2014), εξακολουθεί να δίνει το “παρών” στην ελληνική αγορά μέσω της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης Furniture New Line που εμπορεύεται προϊόντα με τo σήμα Neoset. Και το σχήμα αυτό είχε προκύψει βάσει της σύμβασης που είχε συνάψει τον Ιούνιο του 2012 η κυπριακή εταιρεία Hazarezo Limited, που είναι η μητρική της Furniture New Line, με τη Neoset.
Η συγκεκριμένη σύμβαση προβλέπει την παραχώρηση για 20 χρόνια-με δικαίωμα παράτασης ακόμη 20 χρόνια- στην Hazarezo την εκμετάλλευση του πακέτου franchise της επιπλοβιομηχανίας (Επιπλοσυνθέσεις Neoset, Neoset κουζίνα, Skouropoulos, Neoset, Neowood, Νεοκατοικείν και Hotel furniture) με αντάλλαγμα την πληρωμή δικαιωμάτων χρήσεως κατ’ έτος (royalities) 1% επί των καθαρών λιανικών πωλήσεων των καταστημάτων. Είχε προβλεφθεί ακόμη αμοιβή ένταξης στο δίκτυο (entry fee) ύψους 5.000 ευρώ για κάθε νέα σύμβαση που θα κατήρτιζε η Hazarezo και 1.000 ευρώ για κάθε την κατάρτιση ατομικών συμβάσεων με συνεργάτες. Ωστόσο, με τη δικαστική απόφαση καθίσταται άκυρη, και ως αποτέλεσμα τα καταστήματα με το σήμα Neoset που λειτουργούν σήμερα θα πρέπει να κλείσουν.
Γιατί είναι παράνομη η σύμβαση
H σύμβαση με τη Hazarezo, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, λύθηκε την 6/3/2014 με την κήρυξη της Neoset σε πτώχευση και ταυτόχρονα δόθηκε η άδεια στον σύνδικο της πτώχευσης, να προχωρήσει ο ίδιος στην εκμετάλλευση όλων των σημάτων της Neoset, με όρους περισσότερο προσοδοφόρους για την πτωχευτική περιουσία, αναθέτοντας σε επενδυτή την ανάπτυξη νέου δικτύου. Το δικαστήριο οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή επειδή σύμφωνα με το νόμο, με την κήρυξη σε πτώχευση μίας επιχείρησης παύουν να ισχύουν οι συμβάσεις που έχουν προσωπικό χαρακτήρα, και ειδικότερα οι συμβάσεις franchising. Ταυτόχρονα, παύει και η χρήση και εκμετάλλευση των σημάτων της πτωχευμένης επιχείρησης επιστρέφει σ’ αυτήν (την πτωχευμένη επιχείρηση). Το δικαστήριο, δηλαδή, αναγνώρισε ότι το δίκτυο καταστημάτων “Neoset No II” δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, επειδή, απλά, αυτό είναι παράνομο μετά την πτώχευση της Neoset.Πηγή: capital.gr

Ετικέτες ,