ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 02 Οκτωβρίου


Σύμφωνα με το εορτολόγιο... σήμερα 02 Οκτωβρίου, γιορτάζουν οι Κυπριανός, Κυπριανή
Ιουστίνη, Ιούστα, Γιούστα, Ιουστίνα, Γιουστίνα, Γιουστίνη

Ετικέτες