Η Ελλάδα έχασε μια μικρή πόλη το 2014

Κατά 21.592 άτομα ή μια μικρή πόλη μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας το 2014, αναφέρει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με τα δημογραφικά μεγέθη της προηγούμενης χρονιάς.Η ΕΛΣΤΑΤ άντλησε στοιχεία από τα ληξιαρχεία όλων των δήμων, στα οποία δηλώνονται οι γεννήσεις, οι θάνατοι, οι γάμοι και τα σύμφωνα συμβίωσης, προκύπτει πως η φυσική μεταβολή του πληθυσμού το 2014, δηλαδή η μεταβολή που οφείλεται μόνο στη διαφορά των θανάτων από τις γεννήσεις ζώντων, χωρίς συνυπολογισμό της μετανάστευσης, παρουσίασε αρνητική εξέλιξη, με φυσική μείωση του πληθυσμού κατά 21.592 άτομα.Αξιοσημείωτο συμπέρασμα δε είναι και η τεράστια αύξηση των συμφώνων συμβίωσης σε αντιπαραβολή με τους θρησκευτικούς γάμους που μειώθηκαν αισθητά, δίνοντας τη θέση τους σε περισσότερους πολιτικούς.Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν τα ακόλουθα:
Οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 92.148 άτομα (47.383 αγόρια και 44.765 κορίτσια), παρουσιάζοντας μείωση 2,1% σε σχέση με το 2013, που είχαν ανέλθει σε 94.134 άτομα (48.430 αγόρια και 45.704 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες ανήλθαν σε 353, μειωμένες κατά 6,1%.
Οι θάνατοι παρουσίασαν αύξηση 1,7% και ανήλθαν σε 113.740 (58.132 άντρες και 55.608 γυναίκες) έναντι 111.794 (57.627 άντρες και 54.167 γυναίκες) που ήταν το 2013. Η μέση ηλικία κατά τον θάνατο ανήλθε στα 75,5 έτη για τους άνδρες και στα 81,2 έτη για τις γυναίκες, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 2013 (για τους άνδρες ήταν 75,2 έτη και για τις γυναίκες ήταν 80,8 έτη).
Ο δείκτης βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) από 3,69 το 2013 αυξήθηκε στο 3,75 το 2014. Ο δείκτης νεογνικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης των 28 ημερών ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) παρέμεινε στο 2,63, όσο ακριβώς ήταν το 2013, και ο δείκτης περιγεννητικής θνησιμότητας (γεννήσεις νεκρών και θάνατοι βρεφών ηλικίας μικρότερης της μιας εβδομάδας ανά 1.000 γεννήσεις) μειώθηκε στο 5,66, από 5,79 το 2013. Σε σύνολο 346 θανάτων βρεφών, τα 77 είχαν ηλικία μικρότερη της 1 ημέρας και τα 242 μικρότερη του 1 μηνός.

Ετικέτες ,