Είδηση ΣΟΚ: Χωρίς επίδομα θέρμανσης 500.000 νοικοκυριά!


Αυστηρότερα θα είναι φέτος τα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα θέρμανσης.

Τα δύο βασικά εναλλακτικά σενάρια που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών για να εκπληρώσει τη «μνημονιακή» υποχρέωση που προβλέπει μείωση κατά 50% της δημόσιας δαπάνης για επιδότηση της θέρμανσης των νοικοκυριών, προβλέπουν, την εφαρμογή αυστηρότερων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης ή την πλήρη κατάργηση του επιδόματος και την ταυτόχρονη σημαντική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης.

Σε κάθε περίπτωση, όποιο σενάριο κι αν υιοθετηθεί μεγάλος αριθμός πολιτών θα πάψει να δικαιούται το επίδομα θέρμανσης. Όμως οι τιμές λιανικής πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι θα είναι χαμηλότερες κατά 15% σε σύγκριση με πέρυσι αν δεν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ή κατά 30%-35% σε σύγκριση με πέρυσι αν ο φόρος μειωθεί, οπότε η ζημιά από την απώλεια του επιδόματος θα αναπληρωθεί εν μέρει ή εν όλω από το κέρδος που θα προκαλέσει η μείωση των τιμών.

Το πρώτο σενάριο, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει τη σημαντική μείωση των ανωτάτων ορίων ετησίου οικογενειακού εισοδήματος και αξίας ακίνητης περιουσίας που λαμβάνονται υπόψη ως κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης ώστε ο αριθμός των δικαιούχων της παροχής αυτής να μειωθεί σημαντικά.

Με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα, δικαιούχοι του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης είναι:

* Αγαμοι φορολογούμενοι με συνολικό ετήσιο εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ.

* Εγγαμοι με συνολικό οικογενειακό εισόδημα έτους μέχρι 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ.

* Μονογονεϊκές οικογένειες με συνολικό εισόδημα μέχρι 43.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ.

Το ισχύον, κατά περίπτωση, εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Το ισχύον, κατά περίπτωση εισοδηματικό όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, το σενάριο που εξετάζει το υπ. Οικονομικών προβλέπει τη μείωση των παραπάνω ορίων κατά ποσοστά 60%-70%, ώστε τα μεν όρια ετήσιου εισοδήματος να περιοριστούν στα επίπεδα των 9.000-12.000 ευρώ, τα δε όρια αξίας ακίνητης περιουσίας να μειωθούν στα επίπεδα των 80.000-100.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που υιοθετηθεί το σενάριο αυτό, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης θα παραμείνει αμετάβλητος στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή 0,23 ευρώ το λίτρο, κάτι που σημαίνει ότι η λιανική τιμή του πετρελαίου, με τα σημερινά δεδομένα, θα διαμορφωθεί στα επίπεδα των 0,85-0,90 ευρώ το λίτρο.

Το δεύτερο εναλλακτικό σενάριο που επεξεργάζεται το υπ. Οικονομικών, προβλέπει την πλήρη κατάργηση του επιδόματος θέρμανσης και ταυτόχρονα τη σημαντική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης από 0,23 ευρώ το λίτρο στα 0,06 -0,10 ευρώ το λίτρο, οπότε η λιανική τιμή του καυσίμου εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί ακόμη πιο χαμηλά, στα επίπεδα των 0,65-0,75 ευρώ τι λίτρο.

Πηγή: protothema.gr