ΒΟΜΒΑ: Κεφάλαια 6 δισ. ευρώ θα χρειαστούν οι τράπεζες από ιδιώτες


Αισιοδοξία επικρατεί στις διοικήσεις των τραπεζών για τα αποτελέσματα του stress test.
Τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι επαφές των τραπεζών με ξένους επενδυτές ενώ το θετικό κλίμα έχει οδηγήσει σε άλμα τις μετοχές των τραπεζών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου ο δείκτης των τραπεζών έχει σημειώσει άνοδο κατά 70%.

Όπως εκτιμούν αναλυτές αν οι τράπεζες κατορθώσουν να συγκεντρώσουν κεφάλαια 5-6 δις. ευρώ, όσο δηλαδή θα είναι οι ανάγκες που θα προσδιοριστούν από το βασικό σενάριο του stress test, τότε θα διατηρήσουν τον ιδιωτικό τους χαρακτήρα.

Το stress test αποτελείται από τρία βασικά σκέλη. Το πρώτο αφορά την αξιολόγηση των χαρτοφυλακίων δανείων των τραπεζών, το asset quality review (AQR). Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός εξέτασε αναλυτικά τα χαρτοφυλάκια δανείων και ζήτησε από κάθε τράπεζα να προχωρήσει και σε επιπρόσθετες προβλέψεις ώστε να καλυφθούν όλα τα επικίνδυνα δάνεια. Οι πρόσθετες αυτές προβλέψεις αποτέλεσαν το πρώτο, και μεγαλύτερο, μέρος των κεφαλαιακών αναγκών.

Εν συνεχεία η Εποπτεία «έτρεξε» το stress test, δηλαδή προσδιόρισε, με βάση εκτιμήσεις για την πορεία του ΑΕΠ, της ανεργίας, των τιμών των ακινήτων κ.ά., πόσα νέα «κόκκινα» δάνεια θα σχηματιστούν την περίοδο 2015-2017. Περιλαμβάνει ένα βασικό σενάριο, που θεωρείται ως το πιο πιθανό, και το οποίο προέβλεπε μείωση του ΑΕΠ κατά 2,3% το 2015, -1,3% το 2016 και το 2017 +2,7% και μαζί και με άλλες μακροοικονομικές παραδοχές εκτίμησε τις νέες ζημίες που θα δημιουργηθούν στα «κόκκινα» δάνεια. Τέλος, το τρίτο σκέλος της άσκησης περιλαμβάνει ένα δυσμενές σενάριο, το οποίο εκτιμά τις ζημίες στις τράπεζες αν η οικονομία σημειώσει σημαντικά μεγαλύτερη ύφεση την εξεταζόμενη περίοδο σε σχέση με το βασικό σενάριο.

Με βάση το AQR, βασικό σενάριο και δυσμενές, η ΕΚΤ θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα δύο αποτελέσματα. Το πρώτο θα είναι το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών όπως προσδιορίζονται από το άθροισμα του AQR και του βασικού και το δεύτερο από το άθροισμα του AQR και του δυσμενούς σεναρίου.

Τραπεζικές πηγές εκτιμούν ότι οι ευρωπαϊκές αρχές θα ζητήσουν από τις τράπεζες να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου προκειμένου να καλύψουν το σύνολο του παραπάνω ποσού. Ωστόσο αν μια τράπεζα δεν κατορθώσει να συγκεντρώσει το σύνολο του ποσού αλλά συγκεντρώσει τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στο AQR και το βασικό σενάριο τότε εκτιμάται ότι δεν θα τεθεί ζήτημα εκκαθάρισης και οι ευρωπαϊκές αρχές θα δεχθούν την ιδιωτική συμμετοχή και θα επιτρέψουν στο ΤΧΣ να καλύψει το υπόλοιπο ποσό. Δηλαδή για να αποφύγει την πλήρη κρατικοποίηση μια τράπεζα θα πρέπει να αντλήσει από την αγορά τουλάχιστον το ποσό που αντιστοιχεί στο βασικό σενάριο και το ΑQR. Τα επιπλέον κεφάλαια που θα απαιτηθούν από το δυσμενές σενάριο θα καλυφθούν από τον δημόσιο τομέα. Το βασικό σχέδιο που εξετάζεται είναι, προκειμένου να αποφευχθεί η μεγάλη απομείωση της θέσης του δημοσίου, οι ανάγκες του δυσμενούς να καλυφθούν κατά 80% με ειδικά χρηματοοικονομικά εργαλεία (Coco’s) και κατά 20% με κοινές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, τις οποίες θα λάβει το ΤΧΣ .

Ετικέτες