Ενώ το συγκεκριμένο βίντεο δείχνει για πρώτη φορά ότι τα έμβρυα ακούν ήδη από τις 16 εβδομάδες κύησης, η συγκεκριμένη μελέτη έχει και ευρύτερες εφαρμογές.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι αυτή η μέθοδος (της εστιασμένης μουσικής προς το έμβρυο) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να αποκλείσει την πιθανότητα κώφωσης από πολύ πρώιμο στάδιο. Η μουσική διεγείρει το τμήμα του εγκεφάλου που εμπλέκεται στην επικοινωνία, και όταν με το άκουσμα του ήχου το έμβρυο αντιδρά με κινήσεις “φωνητικής έκφρασης”, τότε αυτό είναι το στάδιο πριν από το τραγούδι και την ομιλία.