Ευχάριστα νέα: Έρχονται προσλήψεις στο Μουσείο Ακρόπολης - Πως μπορείτε να κάνετε αίτηση


Tο Μουσείο της Ακρόπολης ανακοίνωσε την... πρόσληψη προσωπικού ασφάλειας,συνολικά είκοσι (20) ατόμων, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου.


Η δαπάνη μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του έκτακτου προσωπικού θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Μουσείου.Συνημμένα αρχεία:
Προκήρυξη

Ετικέτες ,