Μειωμένος o ELA για τις ελληνικές τράπεζες!


Στα 87,9 δισ. ευρώ έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου καθορίστηκε από την ΕΚΤ το ανώτατο όριο παροχής έκτακτης ενίσχυσης ρευστότητας (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.


Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 1 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

Ετικέτες ,